Zásady ochrany osobních údajů

Osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v rámci ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů. Níže Vás informujeme o nás a o způsobu, rozsahu a účelu shromažďování a použití osobních údajů: Za zpracování osobních údajů je odpovědná společnost MARESI Austria GmbH. Zastihnete nás na následující e-mailové adrese: datenschutz@maresi.at Zpracováváme ty osobní údaje, které nám poskytnete jako uživatel/ka webových stránek tím, že nám je sdělíte, například v rámci poptávky nebo registrace. Zpracování se provádí za účelem vyřízení Vaší poptávky nebo registrace.

Právním pokladem pro zpracování je proto Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil/a v rámci poptávky nebo registrace, a s plněním smlouvy. Pokud jste nám jako uživatel/ka našich webových stránek poskytl/a osobní údaje, použijeme je pouze k zodpovězení Vašich dotazů, ke smluvnímu plnění a k technické administrativě. Osobní údaje poskytujeme, popř. zasíláme třetím osobám pouze tehdy, pokud jste nám jako uživatel/ka webových stránek předtím k tomu udělil/a souhlas, popř. pokud je to nutné ke smluvnímu plnění. Jako uživatel/ka webových stránek můžete udělený souhlas s budoucím účinkem kdykoliv odvolat.

Uložené osobní údaje budou vymazány tehdy, pokud jako uživatel/ka webových stránek odvoláte Váš souhlas s jejich uložením, pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřebné ke splnění účelu sledovanému jejich uložením, nebo pokud uložení Vašich osobních údajů již není z jiných zákonných důvodů přípustné, vždy však za zachování zákonných archivačních povinností. Na písemnou žádost Vás budeme kdykoliv rádi informovat o údajích uložených k Vaší osobě. Vaši žádost zašlete na e-mailovou adresu: datenschutz@maresi.at

Dále Vás žádáme o zaslání informace, pokud Vaše osobní údaje, které zpracováváme, již nejsou správné. Neprodleně provedeme jejich opravu. Pokud si již nepřejete, abychom dále zpracovávali Vaše osobní údaje, prosíme o zaslání příslušné informace na e-mailovou adresu datenschutz@maresi.at. Vaše osobní údaje samozřejmě neprodleně vymažeme, pokud tomu nebudou bránit kogentní právní důvody, například zákonné archivační povinnosti. Pro žádosti ve věci porušení práva na informaci, porušení práva na utajení, na provedení opravy nebo na vymazání je kompetentní Rakouský úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití cookies

Cookies jsou malé soubory, které nám umožňují ukládat na Vašem PC specifické informace týkající se Vás, uživatele, zatímco navštívíte některou z našich webových stránek. Soubory cookie nám pomáhají určit frekvenci používání a počet uživatelů našich webových stránek, stejně jako upravit naše nabídky tak, aby pro Vás byly co nejkomfortnější a nejefektivnější. Obsah námi používaných cookies se omezuje na identifikační číslo, které již nepřipouští žádnou zpětnou vazbu na uživatele.

Využití našich nabídek je možné také bez cookies. V prohlížeči můžete ukládání souborů cookie zakázat, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit prohlížeč tak, aby Vás na odeslání souboru cookie upozornil. Soubory cookie můžete z pevného disku počítače také kdykoli smazat. Upozorňujeme však, že tím může být omezeno zobrazení stránky nebo pokyny pro uživatele.

Technologie provádějící retargeting

Tato webová stránka využívá technologie provádějící tzv. retargeting. Tyto technologie využíváme k tomu, abychom internetovou nabídku pro Vás učinili zajímavější. Tato technologie umožňuje uživatelům internetu, kteří se již o naše produkty a služby zajímají, inzerovat na webových stránkách našich partnerů. Jsme přesvědčeni o tom, že zobrazování personalizované reklamy založené na zájmech je pro uživatele internetu obecně zajímavější než reklama, která takový osobní odkaz nemá. Zobrazení těchto reklamních prostředků na stránkách našich partnerů je založeno na technologii cookie a analýze předchozího uživatelského chování. Tato forma reklamy je zcela anonymní. Osobní údaje ukládány nejsou a také se neslučují žádné uživatelské profily s Vašimi osobními údaji.

Použití Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, analytickou webovou službu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. cookies, což jsou textové soubory, které se uloží do Vašeho počítače a které umožňují analýzu užívání webové stránky. Informace vytvořené pomocí cookie při používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají.

Upozorňujeme na to, že Google Analytics byl na této stránce rozšířen o kód gat._anonymizeIp(); aby byl zajištěn anonymní záznam IP adres (tzv. IP maskování). Vaši IP adresu tedy společnost Google zaznamenává na náš popud pouze ve zkrácené podobě, která zaručuje anonymizaci a neumožňuje vyvozovat závěry, pokud jde o Vaši identitu. V případě aktivace anonymizace IP adresy na těchto internetových stránkách společnost Google Vaši IP adresu v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských zemích Dohody o evropském hospodářském prostoru před tím zkrátí. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa a tam objasněna.

Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas se zpracování dat, která jsou o Vás shromažďována, společností Google, s výše uvedeným způsobem zpracování dat jakož i s uvedeným účelem. Ukládání cookies můžete zabránit příslušným nastavením ve Vašem prohlížeči.; Upozorňujeme však na to, že v takovém případě se může stát, že nebudete mít k dispozici plnou funkčnost této webové stránky. Evidenci a zpracování dat, která jsou vytvořena prostřednictvím cookie a která se vztahují k Vašemu užívání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), prostřednictvím společnosti Google můžete navíc zabránit, a sice tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin do prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz).

Bližší informace o Google Analytics a ochraně dat naleznete na tools.google.com/dlpage/gaoptout, příp. na www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Můžete zabránit evidenci Vašich údajů službou Google Analytics tím, že kliknete na následující odkaz. Nastaví se Opt-Out-Cookie, čímž se zabrání budoucí evidenci Vašich údajů při návštěvě této stránky: Zakázat službu Google

Používání pluginů pro Facebook (like button)

Na našich stránkách je integrován plugin sociální sítě Facebooku, poskytovatele Facebooku: Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Facebookové pluginy poznáte podle facebookového loga nebo tlačítka „like button“ („Líbí se mi“) na naší stránce. Přehled facebookových pluginů najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Když navštívíte naše stránky, prostřednictvím pluginu se vytvoří přímé spojení mezi Vašim prohlížečem a facebookovým serverem. Facebok obdrží informace tím, že jste naši stránku navštívili se svou IP adresou. Jestliže kliknete na facebookové tlačítko „like button“ v době, kdy jste přihlášeni na svém facebookovém účtu, můžete obsah našich stránek na Vašem facebookovém profilu propojit. Facebook tak může přiřadit návštěvu našich stránek na Vašem facebookovém účtu. Upozorňujeme na to, že jako poskytovatelé stránek neznáme obsah přenášených dat ani jejich použití ze strany Facebooku. Další informace v tomto ohledu získáte v Zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese http://de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud si nepřejete, aby Facebook mohl Vaši návštěvu na našich stránkách na Vašem facebookovém účtu přiřadit, odhlaste se, prosím, ze svého facebookového účtu.

Měření konverze pomocí pixelu pro akci návštěvníka od Facebooku

S Vaším souhlasem v naší prezentaci na internetu používáme pixel pro akci návštěvníka od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co si prohlédli nebo klikli na reklamu na Facebookou. Můžeme tak zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro účely statistiky a výzkumu trhu. Takto zaznamenané údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme údaje vztahující se k osobám jednotlivých uživatelů. Tyto údaje však ukládá a zpracovává Facebook, o čemž Vás v souladu s rozsahem našich vědomostí informujeme. Facebook může tato data propojit s Vaším facebookovým účtem a použít je i k vlastním reklamním účelům, podle směrnice o používání dat, kterou lze nalézt na https://www.facebook.com/about/privacy/. Facebooku a jeho partnerům můžete umožnit přepínání reklamní inzerce na Facebooku a mimo Facebook. Za tímto účelem může být navíc na Vašem počítači uloženo cookie.

Toto povolení smí udělovat pouze uživatelé starší 13 let. Jste-li mladší, prosíme Vás, abyste se poradili s osobami odpovídajícími za Vaši výchovu.

Použití YouTube

Naše webová stránka používá pluginy Googlem provozované stránky YouTube. Provozovatelem stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich stránek, která využívá pluginu služby YouTube, dojde ke spojení se servery služby YouTube. Serveru služby YouTube přitom bude sděleno, kterou z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni k vašemu účtu YouTube, umožňujete službě YouTube, aby vaše chování na webových stránkách (surfování) přímo přiřadila k vašemu osobnímu profilu. Zabránit tomu můžete tak, že se ze svého účtu YouTube odhlásíte.

Další informace o nakládání s daty uživatele naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů YouTube na https://www.google.cz/intl/cz/policies/privacy

Zabezpečení

Provádíme veškerá nezbytná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich osobních údajů před ztrátou a zneužitím. Vaše data jsou tak uložena v zabezpečeném operačním prostředí, které je pro veřejnost nepřístupné. V určitých případech budou vaše osobní údaje během přenosu šifrovány prostřednictvím technologie Secure Socket Layer (SSL). To znamená, že komunikace mezi počítačem a našimi servery probíhá pomocí osvědčené šifrovací metody, pokud Váš prohlížeč podporuje protokol SSL. Chcete-li nás kontaktovat e-mailem, upozorňujeme, že důvěrnost zaslaných informací není zaručena. Obsah e-mailů si mohou prohlížet třetí strany. Proto doporučujeme, abyste nám důvěrné informace zasílali šifrované.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Vzhledem k tomu, že tato upozornění podléhají aktuálnímu právnímu stavu, vyhrazujeme si právo tyto Zásady ochrany osobních údajů měnit. Doporučujeme, abyste si tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně četli, a byli tak o ochraně shromažďovaných dat neustále informováni. Dalším používáním těchto webových stránek nebo zachováním obchodního vztahu vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a jejich platností.