Právní upozornění

Využití internetové domény společnosti Maresi Austria GmbH („Maresi“) www.shan-shi.com podléhá následujícím podmínkám použití. Použitím webové stránky uděluje uživatel webové stránky („uživatel“) souhlas s aplikací podmínek. Pokud se uživatel podmínkám podrobit nechce, je mu další používání webové stránky výslovně zakázáno.

Maresi si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv jednostranně změnit. Aktuální znění podmínek je zveřejněno na webové stránce v rubrice „Impressum/Právní upozornění“. Používáním webové stránky po zveřejnění změn se uživatel podrobuje novým podmínkám.

Stahování, tisk a ukládání souborů z této webové stránky je pro výlučně soukromou potřebu povoleno. Každé použití překračující tento rámec, zvláště umisťování hypertextového odkazu nebo rámování částí, příp. se týkající částí této webové stránky, vyžaduje předchozí písemný souhlas společnosti Maresi Austria GmbH. Veškerý obsah webové stránky a jejích částí byl vytvořen a je kontrolován s vynaložením maximální péče.

I přes tuto péči nelze vyloučit, že informace obsažené na webové stránce nebudou úplné, správné a aktuální. Stejně tak nelze vyloučit, že při vyhledávání, příp. stahování dat z webové stránky nedojde k poškození počítačového systému uživatele v důsledku škodlivých prvků. V souladu s tím je ručení společnosti Maresi Austria GmbH za případné škody vzniklé v důsledku použití webové stránky uživatelem vyloučeno, nejsou-li takové škody důsledkem záměrného nebo hrubě nedbalého jednání ze strany Maresi Austria GmbH.

Všeobecné nákupní a dodací podmínky Maresi Austria GmbH